Политика за поверителност

Предоставените лични данни се събират и обработват единствено и само за нуждите на провеждане на конкурса, в който e заявено участие. Достъпът до информацията за личните данни е гарантирана в хода на цялата процедура по провеждане на конкурса. Трети лица могат да получат информация само по реда и условията на закона.

С подаване на заявление за участие и/или регистрация на профил в сайта competition.puppetry.center всеки един участник заявява, че е запознат с горния текст и се съгласява да предостави личните данни за нуждите на провеждане на конкурса.

Запазване на лични данни

Ние запазваме предоставените ни от Вас лични данни дотогава, докато имаме необходимост да се свържем с Вас по отношение на конкурса, след което изтриваме данните.

Сигурност

Всички данни, предавани чрез този уебсайт, са защитени с криптиране; сайтът използва SSL протокол (Secure Socket Layer). Данните, които предоставяте, се съхраняват на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитени от неоторизиран достъп, употреба или разкриване.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или имате нужда да се свържете с нас по отношение на тази политика за лични данни, моля, пишете ни на: competiton@puppetry.center