Предаване на проект

Подаване чрез сайта на конкурса

Имате възможност да подадете всички конкурсни документи и проекти, като използвате сайта на конкурса.

Всички получени проекти ще бъдат подадени в ЦАИС от Ваше име от определения от Възложителя представител – адвокат. За целта попълвате и подавате приложените документи за участие до 05.07.2023 г.


Подаване чрез ЦАИС

Можете да предадете проектите в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в България.


Kраен срок за конкурсни материали